MUDr. Mária Popadičová, všeobecný lekár pre deti a dorast